IRRESPONSABILIDADE Social de Psa Vigo

A Dirección quizais por intereses políticos, igual que os medios de comunicación e responsables da administración publica, pretenderon crear un clima de normalidade, cando Vigo e bisbarra, e o resto do pais ardían polos catro costados. Recordemos a foto de Feijóo co Presidente do Grupo fai unha semana.

320
Fotografía: Delmi Álvarez.