A Central Unitaria de Traballadores/as é unha central sindical galega nacida para ocupar un espazo abandonado, o sindicalismo combativo e de clase. Somos independentes de intereses alleos e subvencións, xestionámonos coas aportacións da afiliación de base. As cotas das persoas que fan parte da CUT manteñen vivo o sindicalismo obreiro e serven para soster colectivamente, necesidades e servizos coma o apoio sindical, o asesoramento laboral e xurídico ou a formación. Imprime a folla de afiliación e podes entregala no local da CUT máis próximo:

Descarga o PDF da ficha de afiliación para cubrila a man

filiacionmini filiacionmini