ERTE(5) Psa Vigo. Posicionamento da CUT

Para cando imos falar das necesidades dos traballadoras/es, dos ritmos de traballo, da recuperación económica, da estabilidade no emprego (25% de eventualidade), da conciliación, etc. No próximo convenio no próximo ERTE, no próximo lanzamento?

234