ACTO POLÍTICO EN VIGO

83

O venres 23 de xullo,ás 20 horas no local social “A Faísca” de Vigo, na rúa Toledo, terá lugar un debate aberto sobre o marco económico e político actual con respecto a Cataluña, Euskadi e Galicia. No devandito acto participarán compañeiros de Euskadi para nos falar do proceso políítico recentemente aberto, así mesmo participarán forzas políticas e sindicais galegas para expoñer a realidade da nosa nación.