• 18 outubro xuízo ERTE 2021 Citroen.
  • Un ERTE que consideramos discriminatorio, deixóu a  eventuais e tempos parciais sen protección e cunha débeda.
  • Abusivo, con uns tempos de preavisos vergoñentos.
  •  E onde a empresa prácticamente non compensa case nada….