XORNADAS AUTOMOCIÓN ZARAGOZA

19
  • Xornadas automoción coa participación da CUT CITROEN.
  • As situacións e problemáticas comúns das persoas traballadoras.
  • O sindicalismo alternativo como medio de contrapeso ao deterioro das condicións no sector.
  • CUT CITROEN participou nestas xornadas analizando as problemáticas comúns da clase traballadora no sector da automoción.
  • Nas conclusións finais a CUT aposta por avanzar e trasladalas ás institucións e demais organizacións sociais.
  • As organizacións participantes resaltaron as súas preocupacións e as posibles accións conxuntas.
  • Como 1ªs conclusións acordase extrapolar o análise as administracións.
  • Adquiriuse o compromiso de darlle continuidade a estas xornadas, manter contacto estreito e reunións periodicas.
  • CUT CITROEN participou activamente no analise da situación do sector.