UN NOVO ATAQUE A CLASE TRABALLADORA EN PSA VIGO

Recorte dos 2´ na M1... Intento de modificar o acordo de bolsa de horas...Negativa a negociar o acordo no seu conxunto..

126