Traballo diario

101

Hoxe 16 de Abril os delegados da CUT mantiveron unha xuntanza coa inspección de traballo para tratar temas da vida diaria na fábrica, así como a problemática da falla de adaptación de postos para limitados e non reconocemento de enfermidades profesionais e accidentes.

A segunda foto foi sacada no despacho do subdirector provincial do INNS antes dunha xuntanza, trala nosa solicitude de manter un encontro con el e o técnico que determinan as continxencias, no suposto de denuncia ante dito organismo, o non haber recoñocemento pola empresa e a mutua, dunha enfermidade profesional, como soe ser habitual na fábrica na ocultación dos mesmos para non perder bonus no pago das cotas por contingencias profesionais, e polo tanto pagar menos.
A CUT continua o seu traballo constante de denuncia, dentro e fora das portas da fabrica.