Todo o que digas pode ser usado na túa contra

14
Dark interrogation room with switched-on lamp, chair and big mirror, 3d rendering.
  • A información médica das persoas traballadoras é intima e persoal, a intención de STELLANTIS PSA VIGO de supostamente coñecer estes datos vulnera dereitos fundamentais.
  • Analizaremos xuridicamente por si os responsables que solicitan estes datos coa complicidade da direccion, concorren nalgún tipo de infracción.