Sábado, Agosto 24, 2019
Tag Escravos 4.0

escravos 4.0

Escravos 4.0

Sr. Bueno, bastan cinco minutos de conversa coas persoas traballadoras da cuarta quenda, para sentir o seu desánimo i empaparse da frustración que se...