Solicitude a RRHH Psa Vigo sobre os novos dias de ERTE

Sr. Director de RR.HH, como entender que tendo este ano 9 dias de adecuación de xornada, previamente poidas ir a un ERTE, consumindo dias do/ a traballador/ a de prestación de desemprego, e poida darse a situación de chegar a final de ano sen consumir todos os dias, e xerar días de saldo positivo na Bolsa de Horas. A pretensión de poñer dito acordo en vigor, varia substancialmente o establecido en calendario laboral durante estes anos, a Bolsa de Horas, e o acordo do ERE-ERTE.

196