Sábado 1 de setembro, Obrigatorio en Psa Vigo?

A empresa obriga a traballar o sábado 1 de setembro a quenda de mañan do sistema 2.

352