Reunión Empresa Comite 26 setembro

61

Celebrada a reunión empresa comite do 26 de setembro, a empresa deu parte dos datos relativos ao segundo trimestre do ano como demanda o artigo 64 do E.T. (con dous meses de retraso e a petición da CUT).