Reoñecementos médicos Psa Vigo

Os recoñecementos médicos deben ser en horario laboral, i estar de ALTA na Seguridade social.

147