Querido Papa Noel

75

A enquisa TEAN CONECT no Centro de Vigo do ano 2014, arroxou datos moi negativos. O Director de RR.HH xustificou os malos resultados, en que se estaban negociando naquel momento as Medidas de Competitividade, e por elo, a percepción que tiñan os/as traballadores/as de Empresa estaba equivocada. Entre as peores valoracións, figuraba a confianza nos Directivos.
A semana pasada, os solicitantes dunha beca de estudos, por primeira vez xa non encontraron o seu nome nun listado pendurado nos taboleiros da Empresa, senón que se fixo entrega dunha carta individual redactada por Papa Noel, que recolle: