PSA Vigo negase a mediación do AGA

PSA Vigo critica nunha nota interna repartida a toda a plantilla que se use o AGA,: "para que un terceiro defina as condicións en que se pode levar a cabo unha subida de cadencia".

196