Presion Afiliación Sindical en Psa Vigo

Obrigar aos traballadores/as, por coacción ou por calquera outro medio, a afiliarse ou retirarse do sindicato a que pertenzan ou que voten por determinada candidatura é DELITO.

288