Posicionamento da CUT no Ere -Erte+Flexibilidade

72

Unha vez convocada a nosa asemblea de afiliados/as, que neste proceso foi convocada en mais dunha ocasión, dita asemblea da CUT amosou por UNANIMIDADE o rexeitamento a este ERE-ERTE, así como as medidas de Flexibilidade expostas pola dirección. Medidas que non aportan nada positivo na mellora das necesarias condicións sociais e laborais do conxunto dos/as traballadores/as actuais, e dos que no futuro se poidan incorporar.
A empresa tampouco adopta compromisos reais no presente, nin no futuro.
A suma de extinción destes novos 400 postos de traballo, sumados os dos anteriores ERE, así como despedimentos pactados, e contraria a defensa do emprego que debemos facer os sindicatos de clase, ou cando menos a mellora do actual que mantemos no Centro de Vigo na actualidade.

posicionamento ultima reunion