Petit Comite 31 marzo

75

Producións  Maio:

– Sistema 1: Habilitase como laborables os sábados 7, 14 e os domingos 8 e 22

– Noite: 7h17´en ferraxe e 7h30´en montaxe.

– M3/M4: 8h

– Sistema 2 Quenda Variable: Aplicación do acordo de  +flexibilidade asinado por FSI-SITC, UGT e CCOO, asinado recentemente.7h 12´ de xornada/diaria mensual en montaxe e 7h  en ferraxe, De maña entran as 6.48 am en montaxe e as 7.00 am en ferraxe. Sen definir os horarios dos descansos.

Previsións Xuño e Xullo:

– Sistema 1 . Habilitar 2 sábados e 2 domingos como laborables. Horario quenda de noite entre 7 e 8 h /dia

– Sistema 2. Habilitar 1 sábado como laborable. Horario quenda variable entre 6 e 8h/dia.

A CUT xa valorou no seu momento que ía supoñer a implantación da quenda variable de maña . Perda salarial: gastar máis para cobrar o mesmo..

Engadimos agora o prexuízo que vai supoñer para os usuarios de autobuses o non poder usar o medio publico de transporte co incremento  de custe que isto vai supoñer non so para os que están na quenda variable senón para os seus compañeiros. A menor numero de viaxeiros nos autobuses o custe vai ser maior para os que o sigan a usar.