OS SALARIOS MEDRAN O 1,3 E A INFLACCIÓN O 2,2

64

O empresariado que, reclamou primeiro e aplaudiu despois, o desconto no salario dos traballadores/as da Administración Pública, agora aplícalle aos seus traballadores a mesma receita O soldo dos/das traballadores/as do estado é un 20% inferior ao da media europea. As retribucións nas grandes empresas caen un 0,5%Mentres que na Administración Pública os salarios diminuíron directamente o 5%, aos traballadores/as da empresa privada con convenio non lles vai moio mellor. Tede en conta ao analizar estas cifras que os datos son moi xenerais e implican diferenzas importantísimas. O incremento medio é tan cativo que isto representa que, a gran parte dos convenios non tiveron incrementos ou, en moitos casos, foron negativos.Os salarios dos traballadores con convenio colectivo non crecerá ao mesmo ritmo que o fai o IPC harmonizado. Deste xeito, os que pagan a crise seguen sendo os traballadores, que ven como os seus salarios crecen en novembro ata o 1,29%, mentres a inflación o fai nun 2,2%.

Con estas cifras, a suba dos salarios en convenio reduciuse con respecto ao incremento que se produciu en outubro e queda á súa vez moi lonxe dos datos de hai un ano, cando se situaba no 2,52%. Isto débese á moderación salarial que dende o Goberno e a patronal se veu pedindo e, como sempre, os traballadores son os que máis o sofren.

E os que padecen esta crise son traballadores de toda instancia. E é que a retribución media das grandes empresas que operan en no estado, tamén descendeu no mes de outubro nun 0,5%. Soamente o salario medrou no comercio e a hostalaría (1%). Tamén neste caso dende o Ministerio de Traballo asegurouse que isto se debe a que España debe manter durante moito tempo “salarios moderados” ou “razoablemente moderouno”, de xeito que os salarios non crezan por enriba da produtividade. É triste que se siga pedindo esa moderación salarial cando no estado español o salario é un 20% menor que a media da Unión Europea, e un 50% inferior a Gran Bretaña ou Holanda.