Onde existen papeis..

209

Na Sección Sindical da CUT non somos de contestar certas afirmacións como as feitas polo brazo sindical da Empresa (SIT), ou como a feita pola Sección Sindical de CC.OO sobre nós, pero cando se inclúe que queremos enganar a plantilla do Centro, merece cando menos unha aclaración, e que sexan os/as traballadores/as os que xulguen quen esta a mentir.

Como se pode comprobar no reverso da folla, a S. Sindical da CUT presentou reclamación perante a Xunta de Galicia, para que antes da publicación da Convenio no DOG (Diario Oficial de Galicia), entre outros, e polo tanto a súa validez legal, se verifícanse certas cláusulas que o noso entender eran abusivas.

O Artigo 7 do presente Convenio Colectivo, establecía que so os asinantes (SIT,UGT,CC.OO) podían formar..

onde existen papeis