Onde esta a palabra do Sr Director de Psa Vigo?

Carta da CUT e CIG, entregada ao SR Director de Psa Vigo, reclamandolle sobre as súas palabras e incumprimentos cos representantes dos traballadores/as.

112