O que nada esconde, nada ten que temer.

Psa Vigo negase a recepcionar o documento de AXA coas palabras "NON CONFORME".

174