O 7 DE SETEMBRO A CUT SECUNDA OS ACTOS DA FSM

91

unha xornada de loita mundial, en defensa dos dereitos dos traballadores/as no sentido amplio. Desde a loita contra as receitas neoliberais que caracterizan a conxuntura mundial, ate as reivindicacións concretas de cada pobo ou de cada organización sindical.A xornada convocada, consistirá en actos de mobilización de todo tipo, que en base ás condicións obxectivas de cada realidade e de cada sindicato convócante, poderán ser concretadas en: folgas, manifestacións, concentracións, conferencias, mitins, etc.A CUT como membro da FSM está obrigada á participación nesta xornada. Inda que as posibilidades son certamente limitadas, debemos e queremos cumprir cos mínimos, é por iso que propoñemos a convocatoria dunha CONCENTRACIÓN EN VIGO, o martes día 7, ás 12 da mañá no Cruce de Colon con Policarpo Sanz, baixo o lema traballando para a Folga Xeral do 29 de setembro. As 10,30 asemblea de afiliados na sede da CUT en Vigo. Así mesmo haberá unha concentración en Compostela baixo os mesmos parámetros. unha xornada de loita mundial, en defensa dos dereitos dos traballadores/as no sentido amplio. Desde a loita contra as receitas neoliberais que caracterizan a conxuntura mundial, ate as reivindicacións concretas de cada pobo ou de cada organización sindical.A xornada convocada, consistirá en actos de mobilización de todo tipo, que en base ás condicións obxectivas de cada realidade e de cada sindicato convócante, poderán ser concretadas en: folgas, manifestacións, concentracións, conferencias, mitins, etc.A CUT como membro da FSM está obrigada á participación nesta xornada. Inda que as posibilidades son certamente limitadas, debemos e queremos cumprir cos mínimos, é por iso que propoñemos a convocatoria dunha CONCENTRACIÓN EN VIGO, o martes día 7, ás 12 da mañá no Cruce de Colon con Policarpo Sanz, baixo o lema traballando para a Folga Xeral do 29 de setembro. As 10,30 asemblea de afiliados na sede da CUT en Vigo. Así mesmo haberá unha concentración en Compostela baixo os mesmos parámetros. unha xornada de loita mundial, en defensa dos dereitos dos traballadores/as no sentido amplio. Desde a loita contra as receitas neoliberais que caracterizan a conxuntura mundial, ate as reivindicacións concretas de cada pobo ou de cada organización sindical.A xornada convocada, consistirá en actos de mobilización de todo tipo, que en base ás condicións obxectivas de cada realidade e de cada sindicato convócante, poderán ser concretadas en: folgas, manifestacións, concentracións, conferencias, mitins, etc.A CUT como membro da FSM está obrigada á participación nesta xornada. Inda que as posibilidades son certamente limitadas, debemos e queremos cumprir cos mínimos, é por iso que propoñemos a convocatoria dunha CONCENTRACIÓN EN VIGO, o martes día 7, ás 12 da mañá no Cruce de Colon con Policarpo Sanz, baixo o lema traballando para a Folga Xeral do 29 de setembro. As 10,30 asemblea de afiliados na sede da CUT en Vigo. Así mesmo haberá unha concentración en Compostela baixo os mesmos parámetros. unha xornada de loita mundial, en defensa dos dereitos dos traballadores/as no sentido amplio. Desde a loita contra as receitas neoliberais que caracterizan a conxuntura mundial, ate as reivindicacións concretas de cada pobo ou de cada organización sindical.A xornada convocada, consistirá en actos de mobilización de todo tipo, que en base ás condicións obxectivas de cada realidade e de cada sindicato convócante, poderán ser concretadas en: folgas, manifestacións, concentracións, conferencias, mitins, etc.A CUT como membro da FSM está obrigada á participación nesta xornada. Inda que as posibilidades son certamente limitadas, debemos e queremos cumprir cos mínimos, é por iso que propoñemos a convocatoria dunha CONCENTRACIÓN EN VIGO, o martes día 7, ás 12 da mañá no Cruce de Colon con Policarpo Sanz, baixo o lema traballando para a Folga Xeral do 29 de setembro. As 10,30 asemblea de afiliados na sede da CUT en Vigo. Así mesmo haberá unha concentración en Compostela baixo os mesmos parámetros. unha xornada de loita mundial, en defensa dos dereitos dos traballadores/as no sentido amplio. Desde a loita contra as receitas neoliberais que caracterizan a conxuntura mundial, ate as reivindicacións concretas de cada pobo ou de cada organización sindical.A xornada convocada, consistirá en actos de mobilización de todo tipo, que en base ás condicións obxectivas de cada realidade e de cada sindicato convócante, poderán ser concretadas en: folgas, manifestacións, concentracións, conferencias, mitins, etc.A CUT como membro da FSM está obrigada á participación nesta xornada. Inda que as posibilidades son certamente limitadas, debemos e queremos cumprir cos mínimos, é por iso que propoñemos a convocatoria dunha CONCENTRACIÓN EN VIGO, o martes día 7, ás 12 da mañá no Cruce de Colon con Policarpo Sanz, baixo o lema traballando para a Folga Xeral do 29 de setembro. As 10,30 asemblea de afiliados na sede da CUT en Vigo. Así mesmo haberá unha concentración en Compostela baixo os mesmos parámetros. Tedes máis información premendo aquí nesta ligazón.