Numero Premiado Abono Euro Celta

63

As catro últimas cifras do sorteo da ONCE do 17 de agosto:

7610

é o agraciado/a cun abono do Euro Celta da tempada 16/17.

Pode pasar polo local da CUT a recoller o abono.