Muralla de dignidade en Lugo polo 28 de maio

72

Seguir construíndo, aos poucos, unha unidade popular firme que dea a cara contra as agresións ás clases populares e poida, nalgún intre, pasar á ofensiva. Nese obxectivo seguen a traballar as Marchas da Dignidade que coordenan para o 28 de maio a construción colectiva dunha muralla de dignidade, de novo baixo o berro “Pan, Traballo e Teito”. Avante!