Modificación Prima Variable en Psa Vigo

A empresa acordou cos sindicatos (SIT,UGT,CC.OO,CIG) a modificación da porcentaxe da prima variable, parte común. A que depende dos resultados do grupo na península, modificando un acordo de empresa do 2016. Cando se quere si se poden modificar os acordos... A CUT non asinou a actual modificación.

185