Modificación horarias 19/04

61

A empresa alude a perda de produción na xornada extra do sábado 9 de abril, para modificar os horarios previstos nos dous sistemas.

Quenda de noite: Habilitase o domingo 24, días 19 ao 22 horario 7h.41´

A vindeira semana 7h/dia

Quenda Variable: día 20 e 21 8h 49´