Modificación descanso bocadillo

Escrito a RRHH pola modificación da pausa do bocadillo sen respectar un tempo de preaviso

83