Modificación das Condicións de Traballo en Psa Vigo

Cambiar aos traballadores/as a conta-gotas para evitar negociar cos reprentantes dos traballdores ( política Psa Vigo).

120