Modificación Calendario M2

88

Engadense o 24 de outubro e o 4 e 7 de novembro aos dias de adecuación previstos no Sistema 2 ( B-78).