Melloras do convenio?

81

O Convenio Colectivo, asinado o pasado mes de novembro por SIT-FSI, UGT e CCOO, entraba en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2016. Os recortes xa asinados anteriormente polo SIT-FSI en solitario, e agora refrendados polo resto dos asinantes, si entraron.

As supostas “melloras” sociais cando entran en vigor? QUE SABEMOS DE..?