LOTERÍA DA CUT

91

O pago da lotería premiada da CUT nas sucursais de CAIXANOVA está a presentar deficultades técnicas, cando se dea esta circunstancia acudide ao local da CUT da vosa comarca para facer efectiva a transacción.