• Unha “maioría da representación social” en Citroen que asinan documentos e logo rectifican.
  • Danse conta agora dos prexuizos da bolsa de horas ?
  • E dos erros nos ERTEs ?
  • A empresa a gran beneficiada destes acordos lesivos para as persoas traballadoras.