Live´In Psa Vigo- APP

. Non se pode impoñer a súa eliminación unilateralmente polo empresario, e a obtención do recibo do salario non lle pode supoñer ningún custe ás persoas traballadoras.

450