Laudo ” mesas electorais” en Psa Vigo

.." e que non haxa máis que mesas que unha por cada 250 traballadores/as ou fracción é un imperativo legal."...

140