Laudo mesas auxiliares nas eleccións Psa Vigo

.. "visto o acordo do 19 de xullo 2018 este árbitro non pode cuestionar a decisión de instalar mesas auxiliares. Máxime cando no acordo concorre a vontade de tres organizacións sindicais, o SITC, CCOO e UGT, que ostentan unha ampla maioría da representatividade da empresa" ..

132