La recuperacion fue cosa de todos

79
“LA RECUPERACIÓN FUE COSA DE TODOS”responsable de Recursos Humanos de PSA Vigo

A recuperación sí, pero o reparto dos beneficios non é igual para todos os integrantes do GRUPO:

ANO 2015 2016
Traballador/a Francia 1.000€ 2.000 €
Traballador/a Vigo 150€ ???€

Dos 2.000€ que van cobrar en Francia, unha parte (1310€) son froito dos acordos entre os Sindicatos Franceses e o GRUPO, para os anos 2015, 2016 e 2017 (INTÉRESSEMENT).

A “prima BACK IN THE RACE” do 2016 é de 690€ en Francia.