• Causas de forza maior, que serven para posiblemente discriminar as persoas traballadoras.
  • A dirección di sentirse discriminada solicitando e presionando as administracións para recibir axudas públicas.
  • A responsabilidade social de Citroen, pedir ás traballadoras, pedir ás administracións …
  • Cando se negociara pensando nas necesidades de tódalas persoas traballadoras, evitando todo tipo de discriminación?.