Evolución Plantilla

70

A evolución da plantilla de operarios ata o 31 de agosto do 16:

Os últimos datos aportados pola empresa eran de 30 de marzo, nos eventuais diminuen en 23 os contratos relevo, incrementan os eventuais en 220 persoas.

 Plantilla Fixa nos operarios 3981. Eventuais 665, como reflexa a gráfica, diminúe de xeito continuado a plantilla de 8h, e aumenta a precariedade das condicións de traballo. Estes datos non contemplan a saída dos traballadores/as co novo ERE en vigor. 4646 operarios a 31 de agosto. En marzo 4475.