Escrito a RRHH dos catro sindicatos de clase

Instamos á Direccción da Empresa a que convoque unha reunión esta semana

149