Escrito conxunto ao Director 24 xullo

Señor Director, agora nos queda claro que o seu equipo o único que pretendia era gañar tempo, e vostede tamén para evitar a conflictividade antes das vacacións.

106