• Unha vez máis detectamos erros no cobro e compensación do ERTE.
  • As persoas traballadoras terán que estar vixiantes coas súas nóminas.
  • A comisión de seguimento deberia ser a vixiante deste ERTE, pero….
  • Non renuncies aos teus dereitos.