Sábado, Abril 20, 2024

REGULAMENTO ORGÁNICO DE CENTROS DOG 2 Setembro de 1997

HORARIOS DO PROFESORADO

Normativa Xeral: DOG 30 Xuño de 2011 Ampliación: DOG 13 Xuño de 2012

Educación Infantil, Primaria, Especial: DOG 2 Setembro de 1997 Modificación: DOG 6 Xullo de 2010

Institutos de Educación Secundaria, Centros Públicos Integrados: DOG 6 Xullo de 2010

Escolas Oficiais de Idiomas, Conservatorios, Escolas de Artes e Deseño: DOG 18 Agosto 2011

Centros Integrados de Formación Profesional: DOG 8 Agosto de 2011

PERMISOS E LICENCIAS: DOG 15 Febreiro de 2016

Normativa