Sábado, Abril 20, 2024

Páxinas da Consellería

 

Cambio de contrasinal da conta de correo www.edu.xunta.es/contausuario
Baixas médicas, conta bancaria, datos persoais www.edu.xunta.es/datospersoais
Correo corporativo www.edu.xunta.es/correo
XADE [Xestión académica do ensino] www.edu.xunta.es/xade
CADP [Concurso de adxudicacións de destinos provisionais] www.edu.xunta.es/cadp
CXT [Concurso xeral de traslados] www.edu.xunta.es/cxt

 

Contactos da Consellería

 

PERSOAL PRIMARIA

persoal.primaria@edu.xunta.gal

persoal.primaria.coruna@edu.xunta.gal
persoal.primaria.lugo@edu.xunta.gal
persoal.primaria.ourense@edu.xunta.gal
persoal.primaria.pontevedra@edu.xunta.gal

981544483

981184704
982294175
988386635
986805973

PERSOAL SECUNDARIA

persoal.secundaria@edu.xunta.gal

persoal.secundaria.coruna@edu.xunta.gal
persoal.secundaria.lugo@edu.xunta.gal
persoal.secundaria.ourense@edu.xunta.gal
persoal.secundaria.pontevedra@edu.xuntal.gal

981545406

981184746/981184713
982294179
988386634
986805310

NÓMINAS
nominas.coruna@edu.xunta.gal
nominas.lugo@edu.xunta.gal
nominas.ourense@edu.xunta.gal
nominas.pontevedra@edu.xunta.gal
981184734
982294182
988386630/988386632
986805332
SEGURIDADE SOCIAL negociado.seguridadesocial.coruna@edu.xunta.gal
negociado.seguridadesocial.pontevedra@edu.xunta.gal
981184709
986805935
INSPECCIÓN EDUCATIVA inspeccion.coruna@edu.xunta.gal
inspeccion.ferrol@edu.xunta.gal
inspeccion.santiago@edu.xunta.gal
inspeccion.lugo@edu.xunta.gal
inspeccion.ourense@edu.xunta.gal
inspeccion.pontevedra@edu.xunta.gal
inspeccion.vigo@edu.xunta.gal
981185727
981337075
981540197/981540198
982294212
988386658
986805929/986805930
986817543/986817544