Despedido David

58

Psa encargase de lavar a imaxe e de xustificar o despido do traballador. Reclamar cambios de continxencias médicas non pode ser un agravante do historial do traballador. É inmoral.