Descansos quenda variable dende maio

54

O primeiro descanso será variable, na duración e na súa distribución dentro da xornada.