Descansos quenda variable dende maio

52

O primeiro descanso será variable, na duración e na súa distribución dentro da xornada.