Descansos quenda variable dende maio

63

O primeiro descanso será variable, na duración e na súa distribución dentro da xornada.