Denuncia Conxunta en Inspección de Traballo

Os delegados de prevención de CUT, CIG,e CCOO denuncian conxuntamente na Inspección de Traballo a PSA Vigo por Infracción Laboral.

354