• En CITROEN Vigo algúns dos representantes defenden a empresa.
  • A CUT CITROEN demande quen demande sempre é parte activa na defensa das persoas traballadoras.
  • O xuízo do ERTE novamente suspendido.