• Luns 18 concentración nos xulgados as 11 h.
  • O ERTE de Citroen non serviu para garantir o emprego.
  • Insolidario que deixóu a moitas persoas atrás e sen protección.
  • Miserable cunha compensación mínima.
  • Abusivo, cuns preavisos vergoñentos e modificacións constantes.